• Tilpassa opplæring for elevar i matematikkvanskar 

      Bjørnestad, Håvard (Master thesis, 2022)
      Forskingsfeltet om matematikkvanskar er lite samanlikna med lese- og skrivevanskar. Likevel reknar ein at det er nesten like mange som slit med matematikk som med lesing. Føremålet med denne masteroppgåva er å undersøke ...