• Når infeksjonen erobrar blodbana 

      Bjørk, Alf Helge (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn for val av tema Sepsis er ein alvorleg tilstand og den mest vanlege dødsårsaken på intensivavdeling. Internasjonalt er sepsis eit aukande problem, noko som skuldast auke i del av eldre i befolkninga, meir intensiv ...