• Rektor i folkehøgskolen – ledelse i et fritt skoleslag 

      Birkeland, Kari H. (Master thesis, 2019)
      Denne studien har som formål å få bedre kunnskap om det å være rektor i folkehøgskolen. Hvordan oppleves det å være leder i et fritt skoleslag? Hvordan defineres kjerneelementene i folkehøgskolen, og hvorledes leder rektorene ...