• Elevers utfordringer i arbeid med matematisk modellering 

      Berven, Stian (Master thesis, 2020)
      Studiens hensikt er å undersøke elevers matematiske modelleringsprosess i et undervisningsopplegg med bruk av ekte data. Fokuset er blitt særlig rettet mot elevenes utfordringer og valideringer i denne prosessen. Bakgrunnen ...