• Helsesykepleieres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarn 

      Bergvoll, Lise-Marie; Moi, Asgjerd Litleré; Sollesnes, Ragnhild (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Bakgrunn: Brannskader hos barn er et globalt folkehelseproblem. Spesielt utsatt er barn 0-4 år. Helsesøstres erfaringer med å forebygge brannskader fra et kommunebasert brannskadeforebyggende program vil bidra til en dypere ...