• Perspektiv på matematisk modellering i Kunnskapsløftet og Fagfornyinga 

      Berget, Ingeborg Katrin Lid; Bolstad, Oda Heidi (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Det er for tida fokus på at matematisk kompetanse er viktig for å fungere i det moderne samfunnslivet. Arbeid med matematisk modellering er ein måte å kople matematikk til dagleglivet på. I denne artikkelen tek me føre oss ...