• Palliasjon i hjemmet 

      Berger, Elisabeth Christine Hemme (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Palliasjon i hjemmet Bakgrunn for valg av tema: Det er færre enn ett av fem dødsfall av kreftpasienter som skjer i hjemmet (Folkehelseinstituttet, 2018). Min bakgrunn for valg av tema er å øke forståelse og ...