• Forord 

   Lavik, Trygve; Skjerve, Kjetil Mangset; Berdinesen, Hein (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Klimaetikk og verditeori 

   Berdinesen, Hein (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Den globale oppvarmingen reiser grunnleggende spørsmål om moralitet: Hvordan bør vi leve våre liv? Hvilke samfunn vi vil ha? Verditeorier gir oss en standard for vurdering av egen og andres adferd, og kan dermed også gi ...
  • Kompetanse for mangfold: Haugesund kommune – 2017-2018 

   Berdinesen, Hein; Myhre, Ingvild Brekke (Report, 2018)