• Brannbekjempelse med vanntåke i verneverdige bygninger 

      Baastad, Rune; Hugnastad, Eirik; Wichmann, Per Malvin Aa (Bachelor thesis, 2014-07-17)
      Riksantikvarens arbeid går ut på å bevare verneverdige trebygninger i Norge. Brannverntiltak er viktig i dette arbeidet, noe storbrannen i Lærdal tydelig viste. Utvendige automatiske slokkeanlegg er allerede installert i ...