• På sporet av fremtidens kompetanse: 21st Century Skills 

      Bøe, Camilla (Master thesis, 2012-04-16)
      Samfunnet vårt omtales ofte som informasjonssamfunnet, vi utsettes for stadig større mengder informasjon som vi må sortere og ta stilling til. Flere fagmiljøer peker på at arbeidsmarkedet er i endring og vil være preget ...