• Kunstig intelligens og Big Data i forsikringsbransjen 

      Arnesen, Frida Nord; Johannesen, Maiken (Master thesis, 2021)
      Kunstig intelligens og Big Data er digitale teknologier som blir stadig mer relevant i flere bransjer, også i forsikringsbransjen som vi studerer i denne oppgaven. Studien belyser hvordan forsikringsbransjen på tvers av ...