• Forbrukarmotstand mot reklame på internett 

      Aas, Guro; Haldorsen, Martin (Bachelor thesis, 2017)
      Veksten i internettbruk har ført med seg ein stor arena der bedrifter kan marknadsføre seg. Auken i antal reklamar dagens forbrukar vert utsatt for på ein dagleg basis, vert sett på som å skape ein viss motstand hjå ...