• Elevers forståelse av måling av lengde. 

      Aas, Ørjan Svaland (Master thesis, 2016-05-18)
      I denne masteroppgaven har jeg sett på hvilken forståelse elever i 5. klasse har for det matematiske temaet lengdemåling. Jeg har brukt variasjonsteorien som mitt teoretiske rammeverk. For å få en dypere innsikt i elevenes ...