• DPBL: Distribuert problembasert læring 

      Aarskog, Reidar; Kaland, Sidsel (Presentation, 2006-03-13)
      Denne pilotstudien beskriver en modell for datastøttet gruppesamarbeid (DPBL) innenfor studiestøttesystemet It's learning. Modellen er bygd på arbeidsformene i problembasert læring. To studentgrupper fra grunnutdanninger ...