• Danning og/eller utdanning! Læreres forhold til et ullent begrep 

      Aamelfot, Hallvard Bryntesen (Master thesis, 2021)
      Denne masteravhandlingen er en kvalitativ studie som belyser danning i skolen og læreres forhold til danning og muliggjørelse av dannelsesprosesser. For å svare på problemstillingen har det blitt etablert et teoretisk ...