• Livskvalitet hos pasientar med tetraplegia etter ryggmargsskade 

      Aakre, Trine Valstad (Bachelor thesis, 2015-03-31)
      Bakgrunn for val av tema: Frå praksis har eg møtt pasientar med ryggmargsskade av ulik grad, men møte med ein ung gut med tetraplegia var spesielt. Slike skadar har det vore mindre fokus på i sjukepleieutdanninga mi. Eg ...