• Metodologiske og teoretiske utfordringar for generative dialektologar 

      Aa, Leiv Inge (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Dette nummeret av Norsk lingvistisk tidsskrift (NLT) tek føre seg nordisk syntaktisk talemålsforsking. I Noreg strekkjer den vitskaplege talemålsforskinga seg tilbake til Ivar Aasens (1848) første grammatiske storverk. Men ...