• Metta feitt, fleirumetta feitt eller eitt feitt? 

      Øydvin, Sindre (Bachelor thesis, 2016)
      Eg har valt å skrive om korleis ein kan rettleie ein pasient som ynskjer å gå på lågkarbo. Etter å ha vore i praksis på sjukehus har eg observert vanskar knytt til ernæring til pasienten. Desse vanskane fører med seg ulike ...