• Høyrer nokon meg? 

      Østerbø, Trude (Bachelor thesis, 2015)
      Det vert godt dokumentert i ulike kjelder at god kommunikasjon vert sentralt, for å kunne løyse denne problemstillinga. Pasient og pårørande bør få god informasjon på eit tidleg tidspunkt, om kva som vert aktuelt av ...