• MOTIVASJON OG SELVREGULERING I GOOGLE G SUITE 

      Ørnhaug, Stein (Master thesis, 2017)
      Personal Learning Networks (PLN) er blitt lansert som alternativ til Learning Management Systems (LMS) som Blackboard, Fronter og Itslearning, fordi LMS’ene har vist seg å vektlegge institusjonenes administrasjonsbehov ...