• Barn som pårørende ved psykisk lidelse 

      Ørbeck, Nathalie Elin Amundsen (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn for valg av tema: Oppgaven omhandler barn som pårørende til forelder innlagt ved psykiatrisk avdeling. Ifølge Bøckmann og Kjellevold (2010) viser forskning at psykiske lidelser i seg selv ikke er skadelig for ...