• Lindring av liding hjå pasientar med MRSA. 

      Åsheim, Lise (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn for val av tema: Førekomsten av MRSA er stadig aukande i Noreg og som sjukepleiar kan ein møte pasientar med MRSA over alt i helsevesenet. Helsepersonell har i dag tilgang på kunnskap om handtering av MRSA. I møte ...