• A Conceptual Framework of Festival Visitors’ Behavioral Intentions. 

   Saha, Parmita; Nath, Atanu (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   The purpose of this article is to develop a conceptual framework to determine the factors influencing visitors’ behavioral intention to attend festivals and events. The theoretical framework focuses on the relationship ...
  • Arbeidsliv for mennesker med utviklingshemming 

   Haugland, Mona (Skriftserien, nr. 1/2009, Chapter, 2009-04-20)
   Å arbeide er en viktig og verdsatt del av våre liv. Arbeid er en del av livet vi ofte tar for gitt dersom vi har arbeid, og føler oss sikre på vår egen arbeidskapasitet og våre arbeidsmuligheter. Arbeid er viktig for oss ...
  • Attitude towards mathematics among economics and business students in Norway. Is there any gender difference? 

   Opstad, Leiv; Årethun, Torbjørn (Chapter, 2019)
   The purpose of this study is to find out if there is any gender difference in attitudes to mathematics among students at the Faculty of Economics and Management, NTNU. More than 200 students from the three departments: (1) ...
  • AUV Pipeline Following using Reinforcement Learning 

   Fjerdingen, Sigurd Aksnes; Kyrkjebø, Erik; Transeth, Aksel Andreas (Chapter, 2010)
   This paper analyzes the application of several reinforcement learning techniques for continuous state and action spaces to pipeline following for an autonomous underwater vehicle (AUV). Continuous space SARSA is compared ...
  • Å se på uorden, lek og seksualisering med Gadamer og Foucault 

   Sudmann, Tobba T. Therkildsen (Chapter, 2004-06-11)
  • Barnehagen i parnerskap for folkehelse 

   Holthe, Asle (Høgskolen i Bergen. Skriftserien., Chapter, 2011)
   De nasjonale retningslinjene for mat og måltider i barnehagen er et viktig element i den nasjonale folkehelsepolitikken. For å styrke implementeringen av retningslinjene kan barnehagene inngå forpliktende samarbeid gjennom ...
  • Can Digital Footprints Save the Physical Lecture? 

   Heggernes, Tarjei Alvær; Bergfjord, Ole Jakob (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   We argue that better use of “digital footprints” (data generated from students’ learning activities) could be used to improve the traditional lecture. We point out some potentially important data sources, and briefly discuss ...
  • Children’s explorative activities in kindergarten playgrounds: A case study in China and Norway. 

   Sørensen, Hanne Værum; Birkeland, Åsta (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   Nordic countries have historically emphasized play in early childhood education to a higher degree than China. However, recent educational reforms have reformulated its importance in early childhood education. In this ...
  • Criminal justice and detention 

   Grøning, Linda; Sætre, Hilde Svrljuga (Chapter; Peer reviewed; Peer reviewed, 2019)
   This chapter evaluates the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child (Articles Art. 37 and 40) in the policy and practice of detention of children within the Norwegian criminal justice system. It covers ...
  • Crowdfunding in the Cultural Industries 

   Rykkja, Anders; Mæhle, Natalia; Munim, Ziaul Haque; Shneor, Rotem (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   Cultural production has stood at the forefront of crowdfunding adoption representing some of the first crowdfunding campaigns on record. This development emerged as part of comprehensive value chain reconfigurations in the ...
  • Crowdfunding in the Cultural Industries 

   Rykkja, Anders; Mæhle, Natalia; Munim, Ziaul Haque; Shneor, Rotem (Chapter, 2020)
   Cultural production has stood at the forefront of crowdfunding adoption representing some of the first crowdfunding campaigns on record. This development emerged as part of comprehensive value chain reconfigurations in the ...
  • A Data-Driven Security Game to Facilitate Information Security Education 

   Løvgren, Dag Erik Homdrum; Li, Jingyue; Oyetoyan, Tosin Daniel (Chapter, 2019)
   Many universities have started to educate students on how to develop secure software and systems. One challenge of teaching information security is that the curriculum can easily be outdated, because new attacks and ...
  • Den immaterielle sida av nettverkssamarbeid 

   Larsen, Øyvind Heimset; Nesse, Jon Gunnar (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Føremålet med denne artikkelen er å finne verdien av bedrifters nettverksdeltaking ut over det reint opplagde og materielle, som er å tene meir pengar. Vi har kartlagt grunnar til å vere med i nettverk, og drøftar kva ...
  • Die Inszenierung von Archivmaterial in musealisierten Dichterwohnungen 

   Spring, Ulrike (Chapter; Peer reviewed, 2019)
  • Digitale mapper og konsekvenser for læringsmiljø i høgere utdanning 

   Rimmereide, Hege Emma; Madsen, Tjalve Gj.; Husøy, Gjertrud; Gjøvik, Øistein; Ekker, Sonja (Chapter, 2009)
   Med utgangspunkt i et sosiokulturelt perspektiv har vi sett på bruken av digitale mapper i høgere utdanning i Norge. Hvordan påvirker digitalisering av mapper studenters læringsmiljø? Hvordan påvirker bruk av digitale ...
  • Dilettanter og vitenskapsmenn 

   Spring, Ulrike (Chapter; Peer reviewed, 2011)
  • Does It Really Matter? Assessing the Performance Effects of Changes in Leadership and Management Structures in Nordic Higher Education 

   Pulkkinen, Kirsi; Aarrevaara, Timo; Berg, Laila Nordstrand; Geschwind, Lars; Hansen, Hanne Foss; Hernes, Helge; Kivistö, Jussi; Lind, Jonas Krog; Lyytinen, Anu; Pekkola, Elias; Pinheiro, Romulo; Stensaker, Bjørn; Söderlind, Johan (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Universities are public organisations, which operate in a highly institutionalised environment. They are heavily dependent on public resources. As such, universities are susceptible to shifts in governance arrangements but ...
  • Dynamic Conent Manager : en grafbasert læringsmodell utprøvd i matematikkundervisningen 

   Hinna, Kristin Ran Choi; Hole, Grete Oline; Kristensen, Terje; Lamo, Yngve; Eide, Sigvat AH (Chapter, 2009)
   Sammendrag En ny modell for e-læring, DCM-modellen, presenteres i denne artikkel-en. Det vises hvordan denne modellen kan anvendes i videreutdanning i matematikk. DCM-modellen er en e-læringsmodell som er en videreut-vikling ...
  • Economic crisis in the Norwegian offshore industry : How may it affect safety conditions in offshore operations? 

   Skarholt, Kari; Lamvik, Gunnar Martin; Antonsen, Stian; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Jonassen, Jan Roald (Chapter, 2016)
  • Ein ny metode for å vurdere kvalitet på sjukepleietenesta ved medisinske sengepostar 

   Andersen, Irene Aasen; Andersen, John Roger (Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Internasjonale studiar tydar på at sjukepleiarar sine arbeidsforhold verkar inn på pasientane sin helsestatus. I denne studien har vi utvikla ein metode for å kartlegge karakteristika ved arbeidsmiljøet, som er assosiert ...