• Innføring i meirverdiavgift 

      Svendsen, Helge (HSF Notat, Book, 2005)
      Notatet er utarbeidd i tilknytning til undervisninga i kurset JU630 Skatterett og er ei grunnleggjande innføring i meirverdiavgift. Det er lagt vekt på å få fram eit rammeverk som kan nyttast til å løyse avgiftsrettslige ...