• Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid 

      Idsø, Johannes (HSF-Notat;1/2013, Book, 2013)
      Fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid er et pionerprosjekt. Etter flere års drift har en nå høstet tilstrekkelig erfaring slik at en med stor sikkerhet kan si noe om lønnsonheten. Anlegget brukes til oppvarming av 80.000 ...