• Biogass i Sogn 

      Idsø, Johannes; Årethun, Torbjørn (HSF-Notat;2/2013, Book, 2013)
      Ved produksjon av biogass må en ha tilgang på biomasse i så store mengder at en kan utnytte stordriftsfordeler i prosduksjonen. Slam fra husholdninger og industri samt slakteavfall fra fiskeoppdrett og slakteriene egner ...