• Fortelling som inngang til pedagogisk kunnskap 

      Eide, Marianne Leikvoll; Brekke, May Britt Revheim (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Denne artikkelen bygger på utprøving av praksisfortelling som studentaktiv læringsform. Noen av funnene, og erfaringene vi har gjort oss, trekkes her frem for å belyse hvordan fortellingen kan bidra til å skape sammenhenger ...