• Har faglærte lite kulturell kapital? 

      Hestholm, Grethe Nina; Traavik, Njål Vidar; Bruvik, Åse Norunn Nedrebø; Hovland, Kjersti; Heimly, Gisle; Brekkhus, Åshild Berg; Kløve-Graue, Valborg; Sandal, Ann Karin; Hollingsworth, Kristin Opsum (Others, 2019)