• Personar med demens: Identitet og eigenverd 

   Brekke, Ragnhild Loven; Tangedal, Sara (Bachelor thesis, 2017)
   Tittel: Personar med demens: Identitet og eigenverd. Bakgrunn for val av tema: I dag har over 77 000 menneske i Noreg demens, og truleg vil talet doblast fram mot 2040. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt ...
  • Personar med demens: Identitet og eigenverd 

   Brekke, Ragnhild Loven; Tangedal, Sara (Bachelor thesis, 2017)
   Tittel: Personar med demens: Identitet og eigenverd. Bakgrunn for val av tema: I dag har over 77 000 menneske i Noreg demens, og truleg vil talet doblast fram mot 2040. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at ...
  • Pårørende til pasienter med demens 

   Rimstad, Kitt Helen Løndal (Bachelor thesis, 2017)
   Tittel: Pårørende til personer med demens Bakgrunn for valg av tema: Det finnes rundt 80 000 personer i Norge med demens, disse har til sammen 350 000 nære pårørende. Dersom det ikke settes i gang forebyggende tiltak mot ...