• Praksisutvikling 2010: Samarbeid mellom høgskole og praksisfelt for utvikling av praksisstudier i sykepleierutdanning 

      Bjørke, Gerd; Löfmark, Anna; Valen, Kristin J.; Sørhus, Kristin Skeie; Wilhelmsen, Signe; Vae, Karen Johanne; Kvalevaag, Helga Karin; Eide, Målfrid Haraldseid; Koldal, Gunn Marit Bakken; Aursland, Liv Marie; Hoff, Rebecca; Tveit, Gurli Karin; Nytræ, Gunn Marit; Heiberg, Ingrid Gilje; Nilsen, Katrine; Waka, Torill Sætre; Haraldseid, Gunn (HSH-rapport;2011/3, Others, 2011)
      Rapporten gir ei framstilling av praksisutviklingsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling helsefag i 2009-2010. Prosjekta er gjennomførte i samarbeid mellom høgskolen og praksisfeltet, og har som mål å styrke ...