• Born to Play: Bli bedre – få det bedre 

      Valde Onsrud, Silje; Burbridge Rinde, Felicity (Report, 2017-09-11)
      Evalueringen har sett på hvordan veiledningsprogrammet Born to Play: Bli bedre – få det bedre har fungert på bakgrunn av en spørreundersøkelse med korps som har blitt tilbudt programmet, samt kvalitative intervju med ...