• Forskning og utviklingsarbeid innan høgskolen – framgangsmåtar: Ei essaysamling om metodetilnærmingar innan førstelektorkvalifisering 

   Bjørke, Gerd; Bulie, Erik; Gjøsæter, Åge; Dahl, Hellen; Drange, Brit Bårdsen; Grutle, Bjart; Langesæter, Marit; Lindaas, Ingrid; Lunde, Sølvi Anne Eide; Vae, Karen Johanne; Valen, Kristin (HSH-rapport;2015/4, Others, 2015)
   Denne essaysamlinga spring ut frå dei arbeida som deltakarar ved kurs i metodetilnærmingar for førstelektorkandidatar ved Høgskolen Stord/Haugesund vårsemesteret 2014. Samlinga gir eit innblikk i ulike metodiske utfordringar ...
  • Praksisutvikling 2010: Samarbeid mellom høgskole og praksisfelt for utvikling av praksisstudier i sykepleierutdanning 

   Bjørke, Gerd; Löfmark, Anna; Valen, Kristin J.; Sørhus, Kristin Skeie; Wilhelmsen, Signe; Vae, Karen Johanne; Kvalevaag, Helga Karin; Eide, Målfrid Haraldseid; Koldal, Gunn Marit Bakken; Aursland, Liv Marie; Hoff, Rebecca; Tveit, Gurli Karin; Nytræ, Gunn Marit; Heiberg, Ingrid Gilje; Nilsen, Katrine; Waka, Torill Sætre; Haraldseid, Gunn (HSH-rapport;2011/3, Others, 2011)
   Rapporten gir ei framstilling av praksisutviklingsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling helsefag i 2009-2010. Prosjekta er gjennomførte i samarbeid mellom høgskolen og praksisfeltet, og har som mål å styrke ...