• Sikkerhetskultur 

      Weyer, Karl Robert; Ukvitne, Preben; Login, Dennis (Bachelor thesis, 2015-07-30)
      Bakgrunn for oppgaven er et ønske om å få best mulig forståelse for, og kunnskaper om hvordan det etableres en god sikkerhetskultur i en virksomhet. Dette inkluderer å skape en positiv holdning og forståelse for sikkerhetsarbeid ...