• Universell utforming: Evakuering av sykehus 

      Flø, Katrine; Ueland, Mari (Bachelor thesis, 2010)
      Rapporten vil ta for seg hvordan akseptabel personsikkerhet ved brann kan oppnås i publikumsbygg, der det må forventes å oppholde seg personer som ikke selv kan evakuere til sikkert sted. Hovedmetodene som er brukt i dette ...