• Vold og traumatisk stress i utdanningene 

      Førde, Siv; Alsaker, Kjersti; Hilde-Margit, Løseth; Kvinge, Lars Malvin Røsseland; Sviland, Randi; Johansen, Venke A.; Ubbe, Marit (Research report, 2018)
      Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal utdanne profesjonsutøvere som har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer, inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske ...