• Rammefaktorar som verkar inn på den fysiske aktiviteten i skulen 

      Totland, Eirin (Bachelor thesis, 2013-08-30)
      Tittelen på oppgåva er ”Rammefaktorar som verkar inn på den fysiske aktiviteten i skulen”. Målet for oppgåva var å finna ut kva for rammefaktorar som verkar inn på den fysiske aktiviteten blant elevane på mellomtrinnet ...