• Er isolerte pasienter tilstrekkelig ivaretatt? 

      Thorsen, Marie (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: I dagens samfunn er bakteriell resistens et økende problem som medfører at flere pasienter blir isolert. Isolering er en psykisk belastning for pasienten. I denne oppgaven vil fokuset være rettet mot pasientenes ...