• Kjønnsroller, karriere og nettverk 

      Vestbøstad, Hildegunn; Bårdsen, Judith Beate; Thorland, Marit (Bachelor thesis, 2009)
      I denne utredningen ser vi nærmere på problemstillingen vår; om nettverk har påvirkning på karriereutvikling, og om det er forskjell på hvordan kvinnelige og mannlige ledere bruker nettverket sitt. For å si noe praktisk ...