• Omorganisering av Draupner 

      Tökés, Kinga; Indbjo, Geir Olav; Rødne, Linda; Lyngstad, Evy Tangjerd (Bachelor thesis, 2016-08-09)
      Denne bacheloroppgaven beskriver den prosessen Draupner organisasjonen gikk igjennom i 2010, da det ble besluttet å foreta en organisasjonsendring. Hele Draupner landorganisasjon ble overført fra Statoil Kårstø til Forus, ...