• Relasjonsbygging mellom sjukepleiar og pasient i psykiatrien 

      Sabic, Altijana (Bachelor thesis, 2012)
      Når dei positive symptoma trer inn, kan det vere vanskeleg å vite kva ein skal gjere for å lette kvardagen til pasienten. For å kunne hjelpe pasienten best mogleg, er det viktig at ein har ein god relasjon som igjen skapar ...