• Egenskaper til 3-lagsvinduer ved brannpåkjenning 

      Rake, Christer; Skogseide, Joacim; Ruud, Pål (Bachelor thesis, 2016-06-14)
      Hovedformålet med denne oppgaven er å teste og sammenligne egenskapene til to- og trelagsvinduer ved brannpåkjenning. Det har blitt utført to brannforsøk i fullskala, og totalt er det benyttet fire vinduer til forsøkene. ...