• Framstillingen av seksuelle orienteringer i lærebøker 

      Gjesdal, Anna (Bachelor thesis, 2019)
      Temaet for denne oppgaven er hvordan ulike seksuelle orienteringer er presentert i lærebøker i samfunnsfag for mellomtrinnet. I opplæringsloven framkommer det at alle former for diskriminering skal motarbeides, og i ...