• Fremtidsrettet risikostyring i havbruksnæringen 

      Aske, Øyvind; Ertenstein, Stine; Rafos, Ida (Bachelor thesis, 2014-07-16)
      Prosjektgruppen har valgt å gjennomføre hovedoppgaven i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet. Temaet vil være havbruksnæringen, og sikkerhetsforhold for røkterne. Prosjektgruppen skal gjennom prosjektperioden kartlegge ...