• Kapteinens nye rolle: Fra skipsfører til administrator 

      Norheim, Sissel; Oen, Åse-Norunn; Vestvik, Camilla (Bachelor thesis, 2011)
      Rapporten,”Kapteinens nye rolle – fra skipsfører til administrator” , har som formål å kartlegge kapteinens arbeidsoppgaver og rolle, og hvordan disse har endret seg. Dette har gitt oss problemstillingen: ”Har kapteinen ...