• Bortfall av revisorplikt 

      Kalstø, Monica Hjertnes; Odland, Tove Kristin; Liestøl, Marianne (Bachelor thesis, 2013-07-10)
      1. mai 2011 ble det vedtatt nye regler om at små aksjeselskap kan velge bort revisor. Det på tross av stor motstand mot forslaget da det var ute på høring. Oppgaven vil ha fokus på bakgrunnen for endringen av revisorloven ...