• Motivasjon i Haugaland Kraft 

      Odland, Marianne; Bratthammer, Line; Sunde, Silje (Bachelor thesis, 2011)
      Det har den siste tiden blitt mer og mer fokus på motivasjon blant norske ledere. Dette skyldes mye de ansattes økte posisjon på arbeidsmarkedet, og at det er rift om de flinkeste medarbeiderne. Flere og flere arbeidsplasser ...