• Pårørende til pasienter med ALS 

      Kaldheim, Laila; Munoz, Inger Lise (Bachelor thesis, 2008)
      Vi ønsker å finne ut hvordan pårørende til hjemmeboende pasienter med langtkommen ALS har det, og hvordan vi som sykepleiere i hjemmesykepleien kan hjelpe og støtte dem i hverdagen. Målet med oppgaven er at vi som kommende ...