• Stomi: Å meistra ein ny levemåte 

      Kaldestad, Nina Mari (Bachelor thesis, 2013-05-07)
      Tittel: Stomi – å meistra ein ny levemåte. Bakgrunn for val av tema: 8-10.000 av den norske befolkninga har stomi. Litteratur belyse, og eg har sjølv sett i praksis, at mange pasientar har problem med å tilpasse seg den ...