• Amyotrofisk lateralsklerose: Fanget i egen kropp? 

      Jacobsen, Camilla Munck (Bachelor thesis, 2015-07-24)
      Bakgrunn for valg av tema: Amyotrofisk lateralsklerose er en svært alvorlig sykdom som i Norge rammer 1-2 av 100 000 innbyggere hvert år. Sykdommen fører til lammelser av hele kroppen og pasienten vil etter hvert bli totalt ...