• Smertelindring til rusmisbrukere 

      Ibrahim, Hafsa (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn for valg av tema Gjennom praksis på ortopedisk avdeling har jeg sett at sykepleierne møter på mange utfordringer i forhold til smertelindring til rusmisbrukere. Dette temaet interesserer meg veldig på grunn av ...